Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt

 

 

Den Fælles Kommunale Idrætspulje

Formålet med puljen

 

Formålet med Den Fælleskommunale Idrætspulje er at støtte op om nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse på tværs af kommunegrænserne - med henblik på, at flere på sigt kommer til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsklubber.

 

Samtidig er det hensigten at give kommunerne mulighed for at vise deres aktivitetstilbud frem for børn og unge, så de kan se hvilke muligheder, den frivillige idræt rummer.

 

Administration

Parasport Danmark (DHIF) har tilknyttet idrætskonsulent Ole Ansbjerg, der er ansvarlig for den daglige administration af idrætspuljen. Der er desuden nedsat en styregruppe til at varetage de overordnede tiltag omkring idrætspuljen. Styregruppen består af Tom Nielsen, Ballerup Kommune, Kultur og Fritidschef Henning Elmelund fra Rødovre Kommune og Ole Ansbjerg.

 

Hvem kan søge?

Kommuner, idrætsklubber og/eller andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter. Se mere på www.parasport.dk under aktiviteter eller skriv en mail til: info@parasport.dk

 

Ansøger samt aktivitetssted skal dog høre hjemme i en kommune, der er tilsluttet den fælleskommunale idrætspulje. Aktiviteten skal være rettet mod særligt ressourcekrævende grupper af funktionsnedsatte børn og unge under 25 år – og skal forankres i den frivillige idræt.

Sådan søger du/I:

Ansøgninger kan indsendes løbende til:

Parasport Danmark

Att.: Ole Ansbjerg

Idrættens Hus, 2605 Brøndby

Tlf.: 2946 5014, e-mail: oan@parasport.dk

 

Krav til ansøgninger til projekter under Den Fælleskommunale Idrætspulje:

  • En beskrivelse af projektet/ansøgningen
  • Formål og målgruppe
  • Succeskriterier
  • Budget
  • Projektperiode
  • Bæredygtighed – det forventes at projekterne forankres i den frivillige idræt efter endt projektperiode. 

Personer med funktionsnedsættelse i din idrætsforening:

”Handicappede i din idrætsforening” er en pjece, som fortæller hvad det betyder at åbne sin idrætsforening op for personer med funktionsnedsættelse. Hvad skal man gøre, hvem kan hjælpe, og hvad man skal tage højde for? For yderligere oplysninger – se pjece her.

 

Downloade Vild Med Sport folderen her.

 

 

Den Fælleskommunale Idrætspulje - Glostrup Sportsskole

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster