Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Frivillighed IFORM

”Vores fælles fundament skal styrkes”

 

Frivillighedspolitikken i Parasport Danmark skal sikre bevidsthed og handling, omkring de væsentligste faktorer for vellykket rekruttering og fastholdelse af frivillige til handicapidrætten.

 

Politik for frivillighed og engagement er gældende for alle i Parasport Danmark. Frivillige såvel som ansatte, bør have forståelse for og fokus på frivilliges motiver for at engagere sig, og herigennem støtte og styrke den frivilliges involvering i handicapidrætten.

Politikken

I Parasport Danmark arbejder vi ud fra følgende antagelse: Når opgaver skal klares, og målsætninger skal nås af frivillige i forbundet, er de frivilliges motivation en afgørende faktor. Hvis ikke de frivillige er motiverede for opgaverne, er der stor sandsynlighed for, at de mister lysten og engagementet.

 

Parasport Danmark’s frivillighedspolitik bygger på fem motivationsfaktorer, som vi ønsker at sætte fokus på og skabe aktive handlinger ud fra. De har stor betydning for, hvor tilfredsstillende og motiverende det opleves at være involveret i Parasport Danmark. De fem motivationsfaktorer skitseres nedenfor.

Frivillighed IFORM:

IFORM - Indflydelse

Der skal være mulighed for Indflydelse
(Det skal være muligt at indgå i beslutningsprocesser, og sætte sit personlige præg på udførelsen af opgaver)

IFORM -  Fællesskab

Der skal være et godt Fællesskab
(Samarbejdet og samværet med andre skal være berigende og fornøjeligt, det skal kunne opleves, at ”vi er Parasport Danmark”).

IFORM - Overskueligt

Det skal være Overskueligt
(Det skal være forholdsvist let at vurdere, hvad tid og ressourcer der kræves af én)

IFORM - Respekt

Der skal være Respekt om den frivillige indsats
(Der skal være en kultur, hvor anerkendelse og positiv attitude prioriteres højt)

IFORM -  Meningsfuldt

Det skal opleves som Meningsfuldt
(Man skal være et sted, hvor ens indsats har betydning og gør en forskel for andre og en selv)

Parasport Danmark-ansattes forhold til frivillighedspolitikken IFORM

Nedenunder kan du læse om Parasport Danmark-medarbejders tanker og overvejelser i.f.t., hvordan de som ansatte kan understøtte og være med til at forbedre betingelserne for den frivillige involvering i Handicapidrætten.

 

Ansatte og IFORM frivillighedspolitikken (WORD)

Ansatte og IFORM frivillighedspolitikken (PDF)

Hvordan bruger jeg IFORM?

Parasport Danmark vil løbende annoncere konkrete redskaber som frivillige kan benytte i arbejdet med IFORM. Alle redskaber vil blive tilgængelige her på siden. Vi henviser også til at benytte redskaber og viden fra både DIF og DGI.

Hvem hjælper til?

Vil du vide mere om Frivillighed IFORM og fokus på frivillighed og styrkelse af det frivillige engagement, kan du få mere specifikt viden hos idrætskonsulent og frivillighedskoordinator Jørn Erik Simonsen på telefon 20 77 57 59 - E-mail: esi@parasport.dk.

6 Frivillighistorier

Her kan du læse om 6 frivillige i handicapidrætten, og deres oplevelser af at komme ind i handicapidrætten samt de oplevelser og værdier handicapidrætten beriger de frivillige med.

 

Download i word

Download i PDF

Hvad findes der af hjælp nu?

Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Her kan du finde en oversigt over relevante og forskellige organisationer og emner indenfor styrkelse af det frivillige arbejde i foreninger.

http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/foreninger#.VZ99Eo0w-Px

 

DIF har lavet en hjemmeside, hvor foreninger og frivillige kan hente viden og inspiration. Her kan du tage foreningstesten for at få mere at vide om behovet og styrkerne i din forening. Du kan hente specifikke redskaber der kan hjælpe jeres frivillige i foreningen.

http://www.frivillighedstjek.dk/

 

DGI giver med siden foreningsledelse en række hjælperedskaber til foreninger og frivillige. Du kan vælge mellem forskellige temaer efter dit behov og ønske. 

http://www.dgi.dk/foreningsledelse

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster