Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Kommissorium for U-landsudvalget i Parasport Danmark

Udvalgets mål

er at bidrage aktivt til at opfylde nedenstående to delmål fra Parasport Danmarks formålsparagraf:

    • at samarbejde med andre handicaporganisationer i ind- og udland
    • at støtte udvikling af idræt for handicappede i udviklingslande

Parasport Danmark ønsker som konsekvens her af, at arbejde for at den nuværende arbejdsressource på ca. 1/6 årsværk kan øges i fremtiden, idet arbejdstiden dog bør finansieres af eksterne midler.

 

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af 5 medlemmer:

  • To bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formand for udvalget
  • To medlemmer af Parasport Danmarks klubber udpeget af Parasport Danmarks bestyrelse.
  • En repræsentant for en af de organisationer, som Parasport Danmark samarbejder med om ulandsarbejdet.

Til udvalget er desuden knyttet den ansatte konsulent, som har ulandsarbejdet, som sit arbejdsområde.

Udvalgets arbejdsform

Udvalget forventes at afholde 2 – 3 møder årligt. Følgende punkter behandles på udvalgets møder (med henvisning til den overordnede målopfyldelse).

  1. Status for det i gang værende ulandsarbejde.
  2. Godkendelse af kommende projekter
  3. Drøftelse af monitoreringsstrategier
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster