Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Kom med på Sportsskolen i Aarhus!

Sportsskole - Aarhus

 

Idrætsforeningen LAVIA-Århus inviterer hermed til 4 dages Sportsskole med masser af idræt, aktiviteter, sjov og ballade - sammen med andre børn og unge i skolealderen med funktionsnedsættelse eller et handicap.

 

Uge 28 fra tirsdag den 9. juli til-og-med fredag den 12. juli
Alle dage kl. 9.45 -14.30

 

knap-download-flyer

 

Tilmeldingsfrist 1. juni 2019


Kontaktoplysninger:

Christian Kirkeby
Sportsskoleleder
Telefon: 22 86 61 17
E-mail: Chrkirkeby@hotmail.dk

www.lavia-aarhus.dk

 

Alternativ kontakt vores lokale Idrætskonsulent i
Parasport Danmark - Team Nord:


LAVIA Århus - logoMette Skovgaard
Telefon: 29 44 25 55
E-mail: msk@parasport.dk

 

Læs om Sportsskolen i Aarhus før du tilmelder!

Tilmelding nederst på siden.

 

 

HVEM
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med handicap eller funktionsnedsættelse.
Eksempelvis:

 • generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning, hjerneskader eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet.
 • fysisk funktionsnedsættelse som CP, Rygmarvsbrok, muskelsvind eller andre bevægelseshandicaps
 • blinde eller svagsynede.

Deltagere, som har et personligt hjælperbehov, skal have sin egen hjælper med.
Eksempelvis hvis der er brug for hjælp til toiletbesøg, spisning, omklædning eller hvis deltageren har særlige udfordringer med at være sammen med andre børn/unge…

Deltagerne kan tilmeldes privat eller sammen med deres Skole, SFO eller fritidsinstitution.
Vi benytter online indskrivning. Klik på tilmeldingsknappen.

Vil du tilmelde mere end én deltager – så vælg ”Institution” i tilmeldingen…
Saml alle informationer om de deltagere, du vil indskrive.
Se spørgsmålene hér (PDF).
Hver gang du er færdig med én deltager – så vælger du bare ”lav en ny tilmelding til samme institution” – og du sparer at indskrive alle kontaktinformationerne igen og igen…
Skal du indskrive flere deltagere på et senere tidspunkt – så skal du starte forfra og indskrive kontaktinformationerne igen…


Vi har god normering med ca. 6 deltagere pr. instruktør.

Personlige hjælpere, forældre eller pædagogisk personale skal ikke betale for deltagelse.
Vi forventer, at alle møder omklædte og klar til at være med i idrætterne/aktiviteterne, hvor det giver mening.

Kostordningen skal dog betales af alle, hvis den bestilles.

 

Arrangører:
Sportsskolen arrangeres af handicapidrætsforeningen LAVIA-Århus i samarbejde med Parasport Danmark.

 

HVAD
For at sikre bedste og sjoveste undervisning inviterer vi instruktører fra andre idrætsforeninger i Aarhus, som har idrætterne og målgrupperne på deres program.
På Sportsskolen skal deltagerne vælge én idræt, som de har lyst til at deltage i hver formiddag.

 • Fodbold – for gående
  Der skal dribles, tæmmes, skydes – scores og hyggespilles en masse fodbold på deltagernes niveau…
 • Svøm og leg – for ALLE
  Vi skal lave alt muligt sjovt i vandet - med og uden rekvisitter.
  Deltagerne udfordres både individuelt og i grupper. Der svømmes ikke baner.
 • Håndbold – for gående
  Der skal dribles, gribes og kastes – scores og hyggespilles håndbold på deltagernes niveau.
 • Vild med Dans – for ALLE
  Der skal danses og spejles – poseres og rockes til en masse skøn musik.
  Deltagerne udfordres både i seriedans med koreografier, rekvisitter eller sanglege…
 • Multisport - Bevægelse & Leg – for ALLE
  Alt det bedste fra atletikkens og gymnastikkens verden tilpasset deltagernes forudsætninger.
  Deltagerne udfordres individuelt – og vi kommer til at bruge hele kroppen. Indendørs og udendørs. Motorisk træning; koordination, styrke- og balance. Det bliver SÅ godt!

NB! Idrætsholdene oprettes ved minimum 6 deltagere.


Vi tilstræber at funktionsopdele på idrætterne – til alles bedste, både fagligt og socialt.

Hver eftermiddag har vi særskilt Aktivitetsprogram, hvor deltagerne får mulighed for at prøve noget helt andet, og lære nogle andre at kende.

 

Hver morgen og hver eftermiddag starter og slutter vi fælles alle sammen i hallen. Vi har en fantastisk Sportsskolesang, som vi synger hver morgen og eftermiddag! Hver eftermiddag slutter vi af med frugt og vand.

 

Program, foreløbigt:

TidTirsdag 9/7Onsdag 10/7Torsdag 11/7Fredag 12/7
10.00Velkomst og Fælles start i hallen med Sportsskolesangen
10.15Din idrætDin idrætDin idrætDin idræt
12.00Frokost – enten egen medbragt eller købe-kostordning
13.00Prøv noget andet – Særskilt Aktivitetsprogram arrangeres.Opvisning i hallen for alle -også for forældre / pårørende.

Medalje- og diplom
overrækkelse, alle deltagerne kaldes op ved navn.

Boller,
saft og kaffe
14.00Fælles afslutning i hallen med Sportsskolesangen.
Frugt i klubhuset.
14.30Tak for i dag!

 

HVOR
Tovshøjskolen v/ LAVIA ’s klubhus, Janesvej 2, 8220 Brabrand - i Aarhus.

Uge 28 fra tirsdag den 9. juli til-og-med fredag den 12. juli – alle dage kl. 9.45 -14.30.
Endeligt program sendes til de tilmeldte.

 

PRIS
Prisen er kr. 500,- pr. deltager og inkluderer sportsskolepakken.
Betaling sker ved bankoverførsel.
Betalingsoplysninger kommer i svar-mailen ved indskrivning.

Aarhus Kommune yder tilskud til deltagere bosiddende i Aarhus kommune.
Der er 30 gratis pladser. Disse fordeles efter ”først-til-mølle” princippet.
NB! Privat-tilmeldte deltagere får fripladserne før andre!

EAN-opkrævning for institutioner

Vi kan optage 75 deltagere – og pladserne fordeles efter ”først til mølle”-princippet.

 

Økonomisk støtte
Parasport Danmark bidrager økonomisk og praktisk til sportsskolen.
LAVIA-Århus ansøger donationer og sponsorater lokalt.
Aarhus Kommune støtter med tilskud og gratis faciliteter.

Mad og drikke
Egen mad og drikke kan medbringes.

LAVIA Århus tilbyder madordning:
Det er en sund og god menu varieret fra dag til dag.
Kostordningen bestilles ved indskrivningen, sæt X og afregnes samtidig med deltagergebyret.
Prisen er kr. 200,- for frokost + frugt alle 4 dage.

Husk også at bestille til hjælpere/ledsagere.

 

Fotografering til offentliggørelse
Vi vil gerne fotografere deltagerne på Sportsskolen – og måske også optage små filmbider. 
Vi vil bruge billeder og film i foreningsregi og i Parasport Danmark – til foldere, invitationer og omtaler af idrætsaktiviteter for børn og unge på hjemmesiden og på Facebook.

 

Som følge af Persondatalovgivningen, GDPR skal vi indhente samtykke for fotografering og brug af billeder – dette sker i forbindelse med tilmeldingen. Det har stor betydning for os, at I vil give os lov til at bruge billeder af Jeres barn.

 

På forhånd tusind tak.

 

Vi inviterer også pressen og håber på besøg med god omtale i medierne lokalt...  

 

knap-online-tilmelding

 

Vi glæder os til at se dig!

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster