Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Parasport Danmarks dopingpolitik

Alle idrætsudøvere under Parasport Danmark er omfattet af Danmarks Idræts-Forbunds Dopingregulativ, som er baseret på World Anti Doping Program fra World Anti Doping Agency (WADA).

Herunder gælder forpligtelse til at lade sig teste i forbindelse med dopingkontroller foranstaltet af Antidoping Danmark, WADA, International Paralympic Comitee eller andre internationale idrætsforbund.

                                              

Parasport Danmark tager afstand fra enhver brug af doping og understreger, at brug af dopingstoffer ikke er foreneligt med idrættens etik og idealet om en fair og ligeværdig konkurrence.

Parasport Danmark tager endvidere principielt afstand fra brug af præstationsfremmende substanser – selvom disse ikke er anført på dopinglisten - herunder helsekostpræparater og kosttilskud.

Parasport Danmark’s forpligtelser

Parasport Danmark’s forpligtelser og rolle inden for doping og antidoping:

  • Parasport Danmark forpligter sig til aktivt at informere udøvere om antidoping og bevidstgøre udøvere om risikoen ved brug af doping og herunder at deltage i relevante antidoping-kampagner under DIF eller ADD.
  • Parasport Danmark tilbyder ekspertise, der står til rådighed for rådgivning af udøverne i forbindelse med spørgsmål om doping.
  • Parasport Danmark står for at arrangere og iværksætte dopingkontroller i forbindelse med stævner og mesterskaber, som afholdes i Danmark.

Positiv dopingtest

I tilfælde af en positiv dopingtest udelukkes udøveren efter DIF’s til enhver tid gældende regler. Sportschefen, Eliteudvalg og Medicinsk Udvalg skal straks orienteres om den opståede situation og der tages kontakt til den ansvarlige træner og udøveren for afklaring/uddybning af årsagen og eventuel afhjælpning forklaring, hvorefter EU og MU i samarbejde udarbejder en skriftlig rapport om tilfældet.

 

For yderligere læsning og retningslinjer:

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster