Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

HUSK BØRNEATTESTEN

Loven kort fortalt

I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. For dansk idræt medfører det, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, ledere, instruktører mv., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan idrætsforeningen straffes med bøde.

 

Indhenter foreningen en børneattest på en træner, instruktør, leder mv., som er negativ, betyder det, at man ikke har nogen domme vedrørende seksuelle krænkelser. En positiv børneattest betyder derimod, at man er dømt for seksuelle krænkelser af børn og har overtrådt et eller flere af følgende punkter i straffeloven:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

Foreningerne skal indhente børneattester hos Det Centrale Kriminalregister, som dog kun må udlevere dem, hvis træneren, instruktøren, lederen mv. giver sit samtykke. Hvis træneren, instruktøren, lederen m.v. modsætter sig, at foreningen indhenter en børneattest, må foreningen ikke ansætte ham / hende, ligesom han / hun ikke må virke i foreningen.

Tillid og tryghed

Overgreb mod børn vækker afsky og rokker samtidig ved tilliden til det sted, hvor overgrebet er sket. Tillid er en hjørnesten i idrætslivet, og den skal foreningerne bibeholde.

 

Et barn skal have tillid til sine trænere, instruktører og ledere, og forældre må ikke tvivle på sikkerheden, men skal trygt sende deres børn hen i idrætsforeningerne.

 

DIF, DGI og DFIF opfordrer derfor alle foreningsledere til at indhente de lovpligtige børneattester, så foreningerne vedbliver med at være et trygt sted at opholde sig for børnene.

 

DIF, DGI og DFIF har netop afsluttet en foreningsundersøgelse om børneattester. Undersøgelsen viser, at en række foreninger undlader at indhente de lovpligtige børneattester med begrundelser som ”Vi kender trænerne på forhånd”, ”Vores instruktører er alle over 50 år” og ”Vi har ikke tid til at indhente børneattester”.

 

Indhentning af børneattester ved nyansættelser er et lovkrav, men samtidig er det vigtigt at understrege, at en lang række af sagerne om seksuelle krænkelser i idrætsverdenen netop vedrører vellidte trænere, som har været i foreningen i en årrække. Derfor bør sådanne begrundelser ikke være årsag til, at børneattesterne ikke bliver indhentet.

Guide til idrætsforeningen

Det er nemt at indhente børneattester og kræver kun få ressourcer af idrætsforeningen. Foreningerne skal indhente en børneattest før ansættelsen af en træner, instruktør eller anden person, som skal have vedvarende og direkte tilknytning til børn under 15 år.

 

  • Udpeg en person, som skal indhente, modtage og opbevare børneattesterne
  • Hent blanketten til indhentelse af børneattester på følgende link: Børneattest-blanket
  • Udfyld blanketten og få den pågældende træner, instruktør, leder mv. til at underskrive den
  • Send blanketten til:

Rigspolitiet

Juridisk Afdeling, Kriminalregisteret, Børneattester

Polititorvet 14

1780 København V

  • Kontakt DIF, DGI eller DFIF hvis I modtager en positiv attest

Information og rådgivning

Et tjek i kriminalregisteret udgør ikke nødvendigvis hele løsningen. Det handler også om forebyggelse og åbenhed, så idrætsforeninger undgår seksuelle krænkelser af børn.

 

I kan læse mere på www.dif.dk, www.dgi.dk og www.dfif.dk eller få rådgivning hos DIF, DGI og DFIF, hvis I ønsker at indføre en politik på området eller ønsker oplysning om reglerne for at indhente børneattester.

 

Danmarks Idræts-Forbund Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger

Jan Darfelt: 43 26 20 31, jd@dif.dk

Lene Klindt. 79 40 40 48, klindt@dgi.dk

Peder Trolle: 36 35 10 00, ptb@dfif.dk

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster