Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Medlemskab

Handicap Idræts Festival 2003

Parasport Danmark har ca. 429 medlemsforeninger, hvoraf omkring 140 er raskidrætsforeninger med enten handicappede medlemmer eller deciderede handicapafdelinger.

 

De enkelte handicapidrætsforeninger er selvstændige klubber, som selv fastsætter sine aktiviteter og tilbud til medlemmerne.

Parasport Danmark har desuden en særlig type medlemskab for institutioner, specialskoler m.fl., der har handicapidræts-aktiviteter, men ikke er demokratiske idrætsforeninger i traditionel forstand: Associeret medlemskab.


Parasport Danmark's målgruppe

Alle idrætsinteresserede med alle typer handicap, bevægelseshandicappede, syns- og hørehandicappede, udviklingshæmmede og medicinsk handicappede samt andre med interesse for handicapidræt.


Handicapidrætten organiseres principielt ikke med udgangspunkt i de enkelte handicapgrupper, men med udgangspunkt i funktionsevne i en konkret idræt.


I konkurrenceidrætten konkurrerer deltagerne i forskellige klasser, afhængig af handicapgrad og funktionsevne.


Rettigheder

Som medlem af Parasport Danmark har man adgang til bl.a.:

 • Parasport Danmark's breddeidrætslige aktiviteter
 • Parasport Danmark's eliteidrætslige arrangementer
 • Bistand fra Parasport Danmark's konsulenter
 • Medlemsbladet Parasport
 • Parasport Danmark's kurser
 • At indstille medlemmer til Parasport Danmark's ad hoc udvalg
 • Parasport Danmark's politiske beslutningsprocesser

Som associeret medlem har man de samme rettigheder som medlemmer, med følgende undtagelser: Associerede medlemmer af Parasport Danmark har IKKE adgang til:

 • Parasport Danmark's politiske beslutningsprocesser
 • Parasport Danmark's eliteidrætslige arrangementer
 • Parasport Danmark’s forbundsmesterskaber, regionsmesterskaber og DM
 • Stævner i udlandet herunder Special Olympics stævner i udlandet

 

Associerede medlemmer kan desuden blive opkrævet deltagergebyr ved kurser, som dækker aktiviteternes faktiske udgifter, hvor almindelige medlemmer betaler en nedsat medlemspris.


Kontingentsatser for medlemskab af Parasport Danmark

Indskud kr. 100,00
Fuldt klubmedlemskab kr. 1.000,00 årligt.
Associeret medlemskab kr. 2.000,00 årligt.

Særlige forhold for klubber med få handicappede medlemmer:
1 - 9 medlemmer kr. 400,00 årligt pr. klub.
10 medlemmer og derover fuldt kontingent = kr. 1.000,00 årligt pr. klub.

 

Dog med den ændring at alle nye indmeldte klubber har gratis medlemskab det første kalenderår.

 

Formular til ansøgning om medlemskab i Parasport Danmark 

 

Formular til ændring af foreningsnavn

 

Formular til ny kontaktperson i jeres forening

 

Formular til udmeldelse af forening her

 

Før en forening kan blive medlem af Parasport Danmark, skal den udover at udfylde ovenstående ansøgningsskema, også sende foreningens vedtægter til godkendelse i Parasport Danmark. Har foreningen ikke i forvejen skrevne vedtægter, kan den søge inspiration i de to nedenstående dokumenter, der eksemplificerer hvordan en handicapidræts-forenings vedtægter kan se ud: 


Download "Eksempel på vedtægter for handicapidrætsforening"


Download "Vejledning for vedtægter for handicapidrætsforening"

 

Er der spørgsmål, kan der rettes henvendelse til denne e-mail: klub-reg@parasport.dk

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster