Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Om Parasport Danmark 

Parasport Danmark er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Parasport Danmark har ca. 400 medlemsklubber med tilsammen ca. 13.200 medlemmer. Parasport Danmark's klubber tilbyder aktiviteter inden for 33 idrætsgrene.


Parasport Danmark er stiftet som selvstændig landsorganisation i 1971, efter at de første handicapidrætsforeninger var blevet dannet i 1950'erne og der i 1968 var etableret et Landsudvalg for Handicapidræt. Pionererne inden for handicapidrætten var de fysisk handicappede, der tilpassede eksisterende idrætsgrene og udviklede nye -både internationalt og i Danmark. I dag har Parasport Danmark medlemmer med alle slags handicap, deriblandt blinde og svagtseende, alle former for fysisk handicap, udviklingshandicap og hørehandicap. Døveidrætten har sin egen organisation, Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI), der er medlem af Parasport Danmark. Handicapidrætten i Danmark finansieres af tips- og lottomidler samt af sponsorer og private midler.


Formål

Parasport Danmark har følgende formål:

  • at fremme motions- og konkurrenceidræt, der tilgodeser handicappede
  • at støtte træning m.h.p. rehabilitering
  • at støtte og udvikle træning, der udvikler det enkelte menneskes potentiale mest muligt og sikrer dets integration
  • at samle eksisterende idrætsforeninger for personer med handicap
  • at medvirke til at nye foreninger oprettes i hele landet
  • at sikre at al idræt i Parasport Danmark foregår under betryggende ledelse og tilsyn
  • at etablere leder- og instruktøruddannelse
  • at sprede information om handicapidræt ved bladudgivelse, kurser m.v.
  • at træffe bestemmelse om afholdelse af landskampe og mesterskaber
  • at samarbejde med andre handicaporganisationer i ind- og udland
  • at støtte udvikling af idræt for handicappede i udviklingslande
  • at fremme forskning i fritidsaktiviteter for handicappede
  • at arbejde for, at idrætsaktiviteter for handicappede kan udvikles som forebyggende foranstaltning, medicinsk og socialt

Aktiviteter og idrætter

Parasport Danmark tilbyder aktiviteter inden for mere end 30 forskellige idrætsgrene, samt kombinerede aktiviteter for børn, unge, nyhandicappede og for alle på tværs af idræt og handicap. Du kan finde de enkelte idrætter her på hjemmesiden under menupunktet ”Idræt”. De fire mest udbredte idrætsgrene er svømning, boccia, halhockey/floorball og ridning.

Parasport Danmark har eliteidrætsudøvere inden for 9 idrætsgrene:
Atletik, bordtennis, cykling, goalball, kørestolsrugby, ridning, skydning, svømning og alpint. Dele af eliteidrætten får støtte fra Team Danmark.


Parasport Danmark organiserer nationale stævner, turneringer og forbundsmesterskaber og organiserer deltagelse i internationale stævner og mesterskaber som NM, EM, VM og De Paralympiske Lege, som Parasport Danmark har deltaget i siden 1968.


Parasport Danmark igangsætter og organiserer som landsforbund desuden en række aktiviteter på tværs af foreningerne, som f.eks. fællestræning for unge, sommerlejre, kurser for ledere og trænere etc.

Parasport Danmark’s Konsulenttjeneste

Parasport Danmark har en konsulenttjeneste, som støttes af Kulturministeriet og Danmarks Idræts-Forbund. Den består af 3 regionale teams med hver 3 - 5 konsulenter og nogle administrative- og informationsmedarbejdere.

 

De 3 teams, som er placeret i Brøndby, Vejle og Viborg, skal bl.a. forestå information om handicapidræt, udvikle og støtte lokale projekter og arbejde lokalt med Parasport Danmark's satsningsområder.

Desuden er der en elitestab i Brøndby, en udviklingsstab i Vejle og en breddestab i Viborg.


Udgivelser  

Bladet Parasport er Parasport Danmark’s officielle blad, der udkommer 4 gange om året. Under ”Udgivelser” kan du her på hjemmesiden finde tidligere numre af bladene og læse om Parasport mm.

 

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster