Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt

 

 

DIF Soldaterprojekt

soldat

Parasport Danmark har i perioden 2011 – 2016 i samarbejde med DIF og Dansk Militært Idrætsforbund kørt indsatsen DIF Soldaterprojekt (for fysisk skadede soldater). 80 procent af deltagerne gav udtryk for, at det at deltage i et sådant projekt gav dem en forbedring i deres livsvilkår generelt. Og mere end 50 procent tog en civil drejning i form af uddannelse eller arbejde.

 

Per 1. januar 2017 er DIF Soldaterprojekt rykket fysisk til Danmarks Idrætsforbund og er udvidet til nu til også at omfatte psykisk skadede soldater.

 

Afgørende for DIF Soldaterprojekt er det, at de skadede soldater hjælpes til reintegration og resocialisering gennem idræt, fysisk aktivitet og sociale relationer. Idræt kan bruges som det sociale og relationsgenererende springbræt for grupper af sårbare i det danske samfund.

En typisk deltagelse for en skadet veteran i DIF Soldaterprojekt indeholder blandt andet:
1. Motiverende samtale i veteranens hjemmemiljø.
2. Idrætstilbud for veteranen og de pårørende i safezone.
3. Sociale aktiviteter med mulighed for at møde nye som ’gamle’ veteraner og pårørende.
4. Idrætstilbud for veteranen og de pårørende i det civile foreningsliv.
5. Møde med mentorer fra det civile foreningsliv.
6. Introduktion til mentorordning under erhvervslivet.

Projektets formål
• At udøve idræt sammen med andre psykisk skadede soldater.
• At øge kendskab til egen livssituation og betingelser.
• At arbejde på at inkludere soldaterne i den etablerede foreningsidræt.
• At bidrage til fælles idrætsoplevelser, der skaber glæde og godt humør blandt deltagerne.
• At knytte tættere tillidsbårne relationer mellem de skadede soldater.
• At etablere mulighed for nye sociale kompetencer, som medvirker til at forbedre soldaternes muligheder for at finde en ny mening med deres tilværelse efter endt soldaterkarriere, således at de bedre kan begå sig uden for forsvarets rammer.

 

KONTAKT: 
Rune Oland Tanggard, projektleder, DIF Soldaterprojekt
rot@dif.dk
mobil: 27 49 49 50

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster