Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Værdigrundlag

 

Parasport Danmark arbejder mod at skabe plads til alle i idrætten og har en virksomhedskultur, der baserer sig på følgende overordnede værdigrundlag:

  • Dialog med Parasport Danmarks foreninger, handicapgrupper, medarbejdere og samarbejdspartnere.
  • Åbenhed og synligt beslutningsgrundlag.
  • Respekt for forskellighed.
  • Udvikling af organisation og kompetencer.
  • Engagement hos både politisk valgte og ansatte.
  • Troværdighed og sammenhæng mellem hvad der siges og gøres.

Parasport Danmark sætter idræt for mennesker med nedsat fysisk funktion og udviklingshæmning i centrum.


Parasport Danmark vil arbejde for, at idrætten først og fremmest skal være en aktivitet, der indebærer oplevelser, udvikling af fantasi og følelser, mulighed for at dygtiggøre sig med det sigte, at fremme handicappedes integration i det omgivende samfund.


For Parasport Danmark er idrætten en samlet bevægelse for såvel de mange breddeudøvere som for udøvere i den absolutte elite.


Parasport Danmark forebygger seksuelle overgreb og pædofili ved at give alle foreninger mulighed for at indhente oplysninger fra Centralregistret via forbundets administrationschef.


Parasport Danmark omfatter mange forskellige handicapgrupper, trænere, ledere og ansatte og anbefaler derfor, at alle foreninger aftaler etiske regler, så seksuelle overgreb ikke finder sted.


Parasport Danmark arbejder for, at trænere og ledere, som har ansvaret for idrætten, har en faglig ballast og ansvarsbevidsthed, som sikrer alle idrætsudøvere en sund og afbalanceret idrætskarriere.


Parasport Danmark arbejder for ligestilling på alle niveauer.


Parasport Danmark vil støtte og arbejde for såvel fysisk som social tilgængelighed til idrætsfaciliteter.


Parasport Danmark har en ernæringspolitik, der svarer til Danmarks Idræts Forbunds og Team Danmarks politik på dette område, og tager afstand fra brug af kosttilskud i idrætten.


Parasport Danmark anbefaler alle idrætsudøvere et varieret og balanceret kostindtag, der kan sikre et godt helbred, optimal udvikling som en følge af en fornuftig træningsindsats samt en passende og stabil vægt.


Parasport Danmark vil arbejde for:

  • En målrettet indsats mod doping. Herunder opbakning til det internationale antidopingagentur, WADA, og agenturets bestræbelser på at harmonisere dopingreglerne på verdensplan.
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster