Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Børn og Unge

 

Formål:


At arbejde for at sikre handicappede børn og unge lige vilkår og muligheder for at dyrke idræt, såvel i idrætsklubber, skoler som botilbud.


Politiske programpunkter:


For at leve op til dette vælges et Breddeidrætsudvalg, der skal arbejde for at:

  • der er tilbud om idræt til alle børn og unge uanset handicap.
  • handicapidrætten for børn og unge er kendetegnet ved trivsel, dvs. at deltagerne oplever et tæt kammeratskab og socialt samvær, der giver plads til hvert enkelt barns og unges behov og udvikling.
  • børn og unge møder fysiske udfordringer, der kan stimulere deres lyst til at bruge sig selv.
  • børns og unges selvværd og selvtillid ved, at de oplever at være en del af en gruppe.
  • børn og unge oplever voksne, som er i stand til at møde den enkelte med glæde, respekt og idrætsfaglig dygtighed.
  • børn og unge så vidt muligt inddrages i opgaver i klubben og i planlægning af idrætten.
  • idrætten for børn og unge er kendetegnet ved høj kvalitet (dygtige instruktører, rekvisitter der passer til målgruppen samt gode sikre rammer).
  • børn og unge får en livslang tilknytning til idrætten.
  • forældrene bliver inddraget som en aktiv part i deres børns idrætstilbud.
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster