Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Eliteidræt

 

Formål:


Parasport Danmark vil have en organisation, der vil satse på, at idrætsudøvere med potentiale og indstilling kan udvikle sig til eliteidrætsudøvere, som indenfor deres idræt kan måle sig med de bedste i verden.


Parasport Danmark vil hjælpe med at skaffe ressourcer, som øger idrætsudvalgenes og landstrænernes muligheder for at optimere forholdene for udøverne. Via undervisning og uddannelse for udøvere, trænere og ledere forbedre forholdene for at udvikle eliteidrætten. Både for den enkelte udøver og for landshold.


Parasport Danmark vil via undervisning, vejledning og informationsmateriale øge indsigten i ernæring og kostsammensætning hos eliteidrætsfolk og trænere med henblik på optimering af præstationsevnen og for at sikre et godt helbred på kort og langt sigt.


Politiske programpunkter:


For at kunne leve op til formålet vælges et Eliteidrætsudvalg, der skal sikre, at

  • elitearbejdet styrkes i såvel individuelle idrætter som holdidrætter
  • der skabes forhold så Parasport Danmarks eliteidrætsudøvere kan konkurrere på lige vilkår med de bedste i verden
  • samarbejdet med Team Danmark styrkes
  • Parasport Danmark profileres gennem eliteidrætten
  • det finansielle grundlag for udvikling af eliteidrætsudøvere i Parasport Danmark styrkes
  • der tilbydes og gennemføres nødvendig udvikling og uddannelse for udøvere, trænere og ledere således, at de til enhver tid kan følge med udviklingen i deres idrætter
  • der udvikles undervisningsmateriale og kurser i samarbejde med udøvere, trænere og ledere.
  • der altid er det nødvendige samarbejde med Danmarks Idræts Forbunds specialforbund
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster