Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Internationalt arbejde

 

Formål:


Parasport Danmark vil sikre danske normers synliggørelse og indflydelse på den politiske udvikling i international handicapidræt.


Politiske programpunkter:


Bestyrelsen varetager det internationale samarbejde og udpeger og uddelegerer opgaver i forbindelse med følgende:

  • At prioritere arbejdet i International Paralympic Committee højt
  • At påvirke det idrætspolitiske arbejde i de sportsspecifikke forsamlinger på International Paralympic Committeesniveau
  • At arbejde for at klassificeringen primært baseres på funktionskriterier og sekundært på diagnose kriterier
  • At styrke det nordiske samarbejde således, at de nordiske værdier får større vægt på det internationale område
  • At arbejde for sammenlægningen af nært beslægtede organisationer
  • At styrke aktives repræsentation i eliteidrætternes internationale organisationers arbejde
  • At uddanne sportspolitikere
  • At fastholde og styrke det nordiske og europæiske netværk
  • At være et aktivt medlem i Special Olympic for derved at præge organisationens udvikling i retning af en demokratisk valgt ledelse
  • At udvikle og forankre idrætstilbud i udviklingslandene i et tæt samarbejde med danske og udenlandske parter.
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster