Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Satsningsområde

 

Parasport Danmark vil arbejde på, at der med passende mellemrum bliver fokuseret på dele af organisationen. Det gøres ved, at Repræsentantskabet beslutter, hvilke områder, der skal satses på i en afgrænset periode, hvis længde også besluttes af Repræsentantskabet.


Dette sikres ved, at

  • Alle niveauer i organisationen kan fremkomme med forslag til satsningsområder.
  • Forslagene fremsendes til Breddeidrætsudvalget, som prioriterer forslagene.
  • Breddeidrætsudvalget fremlægger de stillede forslag på det førstkommende Repræsentantskabsmøde.
  • Repræsentantskabsmødet vedtager, hvad satsningen skal være og indeholde.
  • Repræsentantskabet nedsætter en ”Styregruppe”, der skal sikre, at satsningen forløber korrekt i forhold til målsætning, indhold og tildelte ressourcer.
  • ”Styregruppen” udarbejder både løbende og afsluttende evalueringer.
  • Repræsentantskabet vurderer og kommenterer satsningens forløb på det første repræsentantskabsmøde efter satsningsperiodens afslutning.
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster