Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Sejlsport

Jens Als Andersen

Sejlsport er en af de få idrætsgrene, hvor fysisk handicappede kan begå sig på lige fod med raske sejlkammerater. Har du et fysisk handicap og lyst til at sejle, vil du kunne hente hjælp i en stor del af danske sejlklubber, som har specielle både, der er velegnede for handicappede at lære at sejle i. Vil du lære at sejle, bør du henvende dig til en klub i nærheden af dig, som har handicapsejlads på programmet. Dansk Sejlunions udvalg vedr. sejlads for handikappede har oprettet fem udviklingscentre, som arbejder intensivt med at udvikle sejlads for handicappede. De fem udviklingscentre finder du under links.

Reglerne

Der findes tre typer både internationalt. 2,4mR (mini 12-meter), som er en en-personer båd, der er velegnet til handicappede. Bådtypen sejles også af raske, og der findes konkurrencer, hvor handikappede og raske konkurrerer på lige fod. I Danmark er man på det sidste også begyndt at sejle i tre-personers kølbåde - kaldet Sonar. Enkelte klubber har anskaffet en Sonar. Endvidere findes der SKUD, som er en to-personers båd. I klubberne bruges blandt andet Olsen Twin, som er en to-personers båd, der er specielt designet til handicapbrug og som skolebåd. Dens kvalifikationer og anvendelighed som handicapbåd gør den attraktiv – både til at oplære nye sejlere og sejle kapsejlads. Læs mere om reglerne under ”Regler”.

Konkurrencetyper

Sejlsport kan dyrkes på alle niveauer helt afhængig af den enkeltes ønsker. I grove træk kan man dele interessen op i breddesejlads, sportssejlads og elitesejlads:

Breddesejlads fokuserer på at komme på vandet, opleve samspillet med elementerne og lære grundliggende sejler-færdigheder.

Sportssejlere sejler i stort omfang sammen med personer uden handicap, uanset om det er tursejlads eller kapsejlads. Dette foregår i alle slags bådtyper i sejlklubber over hele landet.

Elitesejlerne har ambitioner om at konkurrere på absolut eliteniveau med de bedste i verden.

Klassifikation

Nationalt kan alle deltage på tværs af handicap og køn. Og opbygningen af bådene gør, at man kan deltage på lige fod med ikke-handicappede sejlere.

Internationalt skal man have et mindstehandicap for at deltage - defineret som en permanent funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at konkurrere på lige fod i elitesport med ikke-handicappede.

Hvem kan deltage?

Sejlsport kan dyrkes af alle uanset handicap. Blandt deltagergruppen, er der sejlere med de letteste handicap til tetraplegi med respirator. Ved valg af hensigtsmæssige bådtyper og anvendelse af moderne teknik kompenseres for de forskellige handicap, og i konkurrencesammenhænge er der bådtyper, hvor den enkeltes handicap ikke betyder noget. Klassifikationssystemet opvejer eventuelle forskelle i de bådtyper, hvor fysikken alligevel spiller en rolle.

Links

http://www.sailing.org/disabled/

 

http://www.jensalsandersen.dk/

 

http://www.sejlsport.dk/bliv-sejler/kom-godt-i-gang/sejlsport-med-fysisk-handikap/

 

Sejlklubben Køge Bugt

- http://www.skb.dk/?q=udvalg/handicapudvalg

 

Århus Sejlklub

- http://www.aarhussejlklub.dk/2_4mr/about_2_4mr

 

Sønderborg Yacht-Club

- http://www.syc.dk/page/handicap

 

Aalborg Sejlklub 

- http://www.ihaalborg.dk/side.asp?menu=25&afsnit=104

 

Thurø Sejlklub

- http://www.thuroesejlklub.dk/default.asp?Valg=141&Artikelnr=797

 


 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster