Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Golf

Special Olympics Golf

Golf i Parasport Danmark-regi er relativt nyt. Først i 2002 kom den på Parasport Danmark’s program og i dag har Parasport Danmark et godt og tæt samarbejde med Dansk Golf Union (DGU), som også bidrager med et årligt beløb til det arbejde som Parasport Danmark´s golfudvalg udfører for at fremme golf for personer med funktionsnedsættelse. Der er siden 2010 spillet årlige Forbunds-Mesterskaber og ca. 30 af DGU´s klubber har valgt også at være medlem af Parasport Danmark.

 

Golf kan spilles næsten uanset funktionsnedsættelse. Der spilles med nogle få undtagelser som i rask-golfen hvilket gør at handicappede og ikke-handicappede kan spille sammen ud fra golf-reglernes handicap-system. De særlige lempelser som gælder for visse typer af handicappede – f.eks. blinde/svagtseende og kørestolsbrugere – er beskrevet i et særligt hæfte som en tilføjelse til R&A´s  golfregler. Da spillet i forvejen egner sig så fint til at handicappede og ikke-handicappede spiller sammen, så er det vores opfattelse langt flere end de ca. 60-70 spillere som vi har kontakt med spiller som ganske ”almindelige” klubspillere.

 

Af praktiske årsager opdeler man handicappede golfspillere i grupper, som hver især har brug for ret forskellige lempelser af reglerne, nemlig: Blinde spillere, amputerede spillere, spillere, som bruger stokke eller krykker, spillere, som er kørestolsbrugere og spillere med generelle indlæringsvanskeligheder/udviklingshæmning(Special Olympics).

 

 Enkelte handicapgrupper kan have særlige behov i forbindelse med udøvelse af denne idræt. For eksempel kan blinde/svagtseende og evt. udviklingshæmmede have brug for ledsager/caddie på banen og andre kan have brug for særlige hjælpemidler som elektrisk kørestol (paragolfer), golfscooter eller tilpassede golfkøller.

 

Der er udfordringer på alle niveauer. Der findes således både en række nationale og internationale turneringstilbud for både fysisk handicappede og udviklingshæmmede spillere. Danmark har nogle få elitespillere i golf, bl.a. den fysisk handicappede golfspiller Stephan Mørkholt, der har tilhørt den europæiske elite gennem flere år, og Troels Højbjerre, som er en af verdens bedste i Special Olympics regi.

 

Golf er endnu ikke på programmet ved de Paralympiske Lege, men der afholdes Europamesterskaber og internationale stævner i regi af European Disabled Golf Association (EDGA), som i Danmark er repræsenteret ved Parasport Danmark´s golfudvalg. Desuden har en række internationale handicaporganisationer for døve, enarmede, blinde eller amputerede spillere deres egne mesterskaber.

 

Special Olympics afvikler nationale og internationale stævner for spillere med udviklingshæmning  og golf er med ved S.O. World Summer Games som afvikles hvert 4. år.

Golfsporten i Parasport Danmark er i udvikling, og der er p.t. mere end 30 klubber, der har det på programmet samt endnu flere golfklubber med handicappede medlemmer, som endnu ikke er blevet medlem af Parasport Danmark. Vi har i øjeblikket kendskab til ca. 60-70 spillere med diverse handicaps, men anslår at der er flere hundrede på landsplan.

Handicapvenlige golfklubber

Parasport Danmark og DGU har i fællesskab udarbejdet nogle retningslinjer for en certificering af de golfklubber, som ønsker at blive godkendt som handicapvenlige. I praksis sker det ved at henvende sig til Parasport Danmark´s golfudvalg som foretager et klubbesøg. Ordningen er gratis for klubberne og godkendelsen kan ses under klubinfo på www.golfbox.dk, hvor der ud for klubben er et lille rødt hjerte med kørestolssymbol. De punkter der vurderes er bl.a. adgangsforhold til klubhus, bane og træningsfaciliteter, toiletforhold, P-muligheder og ikke mindst, at man har et formuleret ønske om at byde både handicappede medlemmer og greenfee-spillere velkommen i klubben. Det skal ikke indføjes i foreningens vedtægter, men kan fremgå af klubbens hjemmeside, nyhedsbreve mm. Interesserede klubber kan hente mere inspiration og information på www.idraetsrumforalle.dk, hvor der er et særligt afsnit om golfanlæg med gode råd til indretning af faciliteter for handicappede golfspillere.

Regler

Man følger reglerne inden for rask-golfen. Dog findes der et tillæg i R&A´s regler gældende for de specifikke handicaps. Du kan under menupunktet ”regler” downloade dette tillæg og regler og retningslinier for afvikling af golfturneringer i Special Olympics regi.

Golfskole teori som lyd-CD

Et samarbejde mellem Bornholms Lydavis, Bornholms Golf Klub & Parasport Danmark har gjort det muligt at udgive GOLFSKOLE teori som lyd-CD.

Både klubber og enkeltpersoner er velkommen til at downloade og benytte materialet i undervisningssammenhæng. Det kan bl.a. også benyttes af ordblinde golfspillere

Vi vil blive meget glade for at modtage en mail når I bruger materialet på Allan.hedegaard@parasport.dk - Klik her for at download materialet.

Links

Dansk Golf Union: www.dgu.org

EDGA: www.edgagolf.com

DGB: www.dgb-handigolf.dk

Golf for blinde: www.blindgolf.com - www.internationalblindgolf.org

Golf for døve: www.deafgolf.dk

Golfia: www.golfia.se

One arm golf: www.onearmgolf.org 

Special Olympics: www.specialolympics.org/golf

UPRIGHT Golf: www.uprightgolf.com

Paragolf Dutch Open 2013


 


 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster