Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Præcisionsorientering

Præcisionsorientering

Antal der dyrker præcisionsorientering i Danmark

Der er ca. 15 aktive udøvere, med tyngden lagt i det midtjyske. Ud af de 15 aktive er der ca. 5-6 personer som kan repræsentere Danmark internationalt.

Præcisionsorientering er bygget op omkring ”raskidrætten”, derfor er den aktive, medlem af en ”almindelig” orienteringsklub, som så er medlem af Parasport Danmark.


Hvem kan dyrke idrætten?

Alle kan dyrke præcisionsorientering, men den primære målgruppe er gangbesværede, kørestolsbrugere, amputerede, spastikere m.v.


Hovedprincipper ved præcisionsorientering.

Ved start får man udleveret et kort hvorpå posterne er indtegnet. Sammen med kortet får man også et klippekort, samt en postbeskrivelse.


Nu skal man rundt til hver enkelt post i den rigtige rækkefølge. Man skal selv vælge ruten hen til hver enkelt post. Når man kommer til posten er der placeret fra 2-4 postskærme, alt efter banens sværhedsgrad, inde i terrænet. Skærmene benævnes A-B-C-D fra venstre mod højre. Nu skal man så udpege den rigtige placerede skærm ved hjælp af kortet og postbeskrivelsen. Når man har truffet sit valg, markerer man det på klippekortet i feltet der passer.


Ud over posterne som er indtegnet på kortet, kan der være indlagt op til to tidskontroller. Ved en tidskontrol bliver kortet taget fra deltageren ved ankomsten. Derefter får man vist skærmenes placering i terrænet, når man kan se alle skærmene (fra 2-4 stk.) får man udleveret kortet retvendt med postbeskrivelsen. Nu starter kontrollanten stopuret. Når man har svaret hvilken post man mener er den rigtige, stopper kontrollanten uret igen (man skal svarer indenfor 60 sek.). Er svaret korrekt bliver man noteret for den tid man har brugt. Er svaret forkert bliver der lagt 60 sek. til den brugte tid.


Når man kommer i mål, bliver antallet af rigtige poster talt sammen. Tiden/tiderne fra tidskontrollen bliver udregnet, og den der har flest rigtige, samt brugt mindst tid ved tidskontrollerne har vundet.


Det betyder ikke noget hvor lang tid man er om at gennemfører banen. Der vil dog som regel være en max tid, som banen skal være gennemført på.


Deltageren må have en hjælper med rundt. Det kan jo være der er behov for hjælp, til at komme rundt m.v. Hjælperen må ikke på nogen måde, være med i beslutningen om vejvalg eller skærmvalg. Skulle dette ske ville man blive diskvalificeret.


 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster